Kullanım Koşulları

1. ONLINE MAKİNA FUARI KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "ONLINE MAKİNA FUARI" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "ONLINE MAKİNA FUARI" ı kullanmaktan vazgeçiniz. "ONLINE MAKİNA FUARI" sahibi bu “ONLINE MAKİNA FUARI” da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "ONLINE MAKİNA FUARI” nı ve “ONLINE MAKİNA FUARI” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “ONLINE MAKİNA FUARI” nın sahibi Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:3/B Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde mukim ONLINE MAKİNA FUARI’dır. “ONLINE MAKİNA FUARI” da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen ONLINE MAKİNA FUARI tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “ONLINE MAKİNA FUARI”’ nda sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “ONLINE MAKİNA FUARI” na erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "ONLINE MAKİNA FUARI" "KULLANICI" ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “ONLINE MAKİNA FUARI” nda yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “ONLINE MAKİNA FUARI” hizmetlerinden yararlanan ve “ONLINE MAKİNA FUARI” na erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "ONLINE MAKİNA FUARI Kullanım Koşulları" 25/02/2016  tarihinde en son değişiklik yapılarak  ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “ONLINE MAKİNA FUARI” ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "ONLINE MAKİNA FUARI" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi" nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.onlinemakinefuari.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : “ONLINE MAKİNA FUARI” na ve/veya "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI" na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden “ONLINE MAKİNA FUARI” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL” a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : “ONLINE MAKİNA FUARI” ndan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. ONLINE MAKİNA FUARIARAYÜZÜ : Başta "ÜYE" ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI" ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "ONLINE MAKİNA FUARI" na ait olan tasarımlar içerisinde “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI : “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "ONLINE MAKİNA FUARI" na ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE : "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinde tanımlanan "ÜYE" lik sürecini tamamlayarak; "ONLINE MAKİNA FUARI" nın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE" lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "ONLINE MAKİNA FUARI" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE" nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "ONLINE MAKİNA FUARI", "ÜYE SÖZLEŞMESİ" ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE" nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 

3. ONLINE MAKİNA FUARI HİZMETLERİ

3.1. "ONLINE MAKİNA FUARI", "ÜYE" ler tarafından "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI" na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden "ONLINE MAKİNA FUARI"'na ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "ONLINE MAKİNA FUARI", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “ONLINE MAKİNA FUARI” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE" lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE" lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "ONLINE MAKİNA FUARI", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “ONLINE MAKİNA FUARI” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE" lerine “ONLINE MAKİNA FUARI” içerisinde "KULLANICILAR" ın "ÜYE" lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. "ONLINE MAKİNA FUARI", "ÜYE" lerin “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE" ler tarafından “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden "ONLINE MAKİNA FUARI" na yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden "ÜYE" lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. "ONLINE MAKİNA FUARI", "ÜYE" lerine “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik “ONLINE MAKİNA FUARI” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI" ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "ONLINE MAKİNA FUARI" nın yetkisi dahilindedir. "ONLINE MAKİNA FUARI" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

 

4. ONLINE MAKİNA FUARI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR" ın ve "ÜYE" lerin, “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “ONLINE MAKİNA FUARI”, "ÜYE" ler tarafından "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI" na yüklenen "İÇERİK" lerin "KULLANICI" lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "ONLINE MAKİNA FUARI", "KULLANICI" lar tarafından görüntülenen "İÇERİK" lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK" ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "ONLINE MAKİNA FUARI" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE" ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK" lerden dolayı "ONLINE MAKİNA FUARI" nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "ONLINE MAKİNA FUARI" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "ONLINE MAKİNA FUARI" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, "ONLINE MAKİNA FUARI" na “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "ONLINE MAKİNA FUARI", "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler tarafından "ONLINE MAKİNA FUARI" e iletilen veya “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "ONLINE MAKİNA FUARI" nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "ONLINE MAKİNA FUARI", “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde sunulan hizmetleri ve “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde erişilen "İÇERİK" leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "ONLINE MAKİNA FUARI", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, "ONLINE MAKİNA FUARI" in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından yapabilir. "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE" ye aittir.

4.9. "KULLANICI" lar, “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "ONLINE MAKİNA FUARI" nın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.12. "ONLINE MAKİNA FUARI", “ONLINE MAKİNA FUARI”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE" ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME" leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "ONLINE MAKİNA FUARI" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “ONLINE MAKİNA FUARI”nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.13. “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI" ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI" ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak ONLINE MAKİNA FUARI tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14. “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "ONLINE MAKİNA FUARI" in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "ONLINE MAKİNA FUARI” nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15. “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden yayınlanan ilanların, "ONLINE MAKİNA FUARI ARAYÜZÜ" nün "ONLINE MAKİNA FUARI" nın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16. ”ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK" in "ONLINE MAKİNA FUARI” nın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "ONLINE MAKİNA FUARI” sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17. ”ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "ONLINE MAKİNA FUARI" nın yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18. "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ONLINE MAKİNA FUARI’ nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “ONLINE MAKİNA FUARI” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “ONLINE MAKİNA FUARI” nın (sınırlı olmamak kaydıyla "ONLINE MAKİNA FUARI VERİTABANI", "ONLINE MAKİNA FUARI ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "ONLINE MAKİNA FUARI" nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""ONLINE MAKİNA FUARI" na ait ve/veya "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI" lar, "ONLINE MAKİNA FUARI" hizmetlerini, "ONLINE MAKİNA FUARI" bilgilerini ve "ONLINE MAKİNA FUARI"' nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "ONLINE MAKİNA FUARI" nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "ONLINE MAKİNA FUARI" nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Online Makina Fuarı Kullanım Koşulları" dahilinde "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "ONLINE MAKİNA FUARI"; "ONLINE MAKİNA FUARI" hizmetleri, "ONLINE MAKİNA FUARI" bilgileri, "ONLINE MAKİNA FUARI" telif haklarına tabi çalışmaları, "ONLINE MAKİNE FUARI" ticari markaları, "ONLINE MAKİNA FUARI" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

6. ONLINE MAKİNA FUARI KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"ONLINE MAKİNA FUARI", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Online Makina Fuarı Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “ONLINE MAKİNA FUARI” da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Online Makina Fuarı Kullanım Koşulları" nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Online Makina Fuarı Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "ONLINE MAKİNA FUARI" işbu "Online Makina Fuarı Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME” sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "ONLINE MAKİNA FUARI" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "ONLINE MAKİNA FUARI" nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ONLINE MAKİNA FUARI" in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Online Makina Fuarı Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Online Makina Fuarı Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Online Makina Fuarı Kullanım Koşulları" "ONLINE MAKİNA FUARI" tarafından “ONLINE MAKİNA FUARI” içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, işbu sözleşme hükümlerini “ONLINE MAKİNA FUARI” nı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ""ONLINE MAKİNA FUARI", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “ONLINE MAKİNA FUARI” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

turkmakinaexport.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir.
Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından turkmakinaexport.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.